آموزش کامل نرم افزار کنترل 128E

در این قسمت فایل آموزشی صوتی تصویری نرم افزار کنترل دستگاه قرار داده شده است که کلیه بخش های نرم افزار بطور کامل از نصب تا استفاده و تنظیمات اولیه در آن قرار داده شده است.