نگهداری هدهای +۱۲۸ و الکترون

بسمه تعالی

تاریخ :۲۵/۱۲/۹۲

                                                                                                                                                                  شماره :۱۳۴۷/۸۷

موضوع : راهنمای نگهداری هدهای +۱۲۸ و الکترون در ایام نوروز

مدیریت محترم

باسلام،

  گروه   SIGNATUR-A  پیشاپیش فرارسیدن نوروز باستانی ۱۳۹۳ را به جنابعالی وکلیه همکارانتان تبریک وتهنیت عرض نموده وموفقیت روزافزون جنابعالی را ازخداوند متعال خواستاریم .

احتراماً باستحضارمی رساند با فرارسیدن تعطیلات نوروزی جهت مراقبت ونگهداری هدهای زار +۱۲۸ و الکترون درصورت عدم استفاده ازدستگاه دراین مدت مراحل ذیل را انجام دهید :

 کلیه شلنگهای متصل به هدها را جداکرده و برروی آن درپوش قراردهید درصورت نداشتن درپوش برای هرشلنگ ،کلیه شلنگها را داخل یک کیسه پلاستیکی قرارداده ودرکیسه را محکم ببندید تا ازورود گرد وغباراحتمالی به داخل شلنگهای جوهرجلوگیری شود، سپس توسط سرنگ برای هرهد حدود ۲۰ تا ۳۰ میلی لیترسالونت داخل آن تزریق نمائید و پس ازآنکه کلیه هدها با محلول سالونت شستشو داده شد ،  سینی نایت کاوررا بدون قراردادن پارچه غشاء مملو ازسالونت کرده و طوری روی کریج ببندید که مطمئن شوید سرکلیه هدها داخل سالونت می باشد ، توجه نمائید که لازم نیست سینی  نایت کاور را محکم ببندید .

متذکر می شود بهتر است هرسه روز یکبارجهت سرکشی به دستگاه مراجعه کرده و ازوجود سالونت درسینی نایت کاورمطمئن شوید درصورت نیازسینی  را بازکرده ومجددا داخل آن سالونت اضافه نمائید .

 پس ازپایان تعطیلات جهت راه اندازی مجدد دستگاه کافیست که سینی نایت کاوررا بازکرده ویکباردیگر توسط سرنگ برای هر هد حدود ۱۵ میلی لیترسالونت  داخل آنها تزریق نمائید سپس با دقت شلنگهای جوهررا به هدها متصل کرده ودستگاه را روشن نمائید وپس ازفعال کردن نرم افزاردستگاه کلیه هدها را پرج نمائید تا سالونت داخل هدها ونیز جوهربازگشته به تانک ثانویه به سرهدها هدایت شود وپس ازروشن نمودن دکمه HV  اقدام به چاپ status   نموده ودرصورت صحیح بودن آن اقدام به چاپ نمائید .

متذکرمی شود اگر پس ازراه اندازی دستگاه ، هدها دچارمشکل بودند حتما با بخش فنی شرکت ساین رایانه ساینا تماس حاصل نمائید وازهرگونه اقدام بدون هماهنگی بابخش فنی جهت راه اندازی اکیدا خودداری نمائید .

با تشکر

شرکت ساین رایانه ساینا

بخش فنی