ایندور

ما کیفیت چاپ شما را گارانتی می کنیم

 

چاپ در محیط های فضای بسته و محیط های داخلی و مکانهایی که در آن مخاطبین کمترین فاصله را تا چاپ مورد نظر دارند و به کیفیت چاپ متمرکز می شوند، توسط دستگاههای چاپ ایندور یا فضای بسته انجام می گیرد.

از جمله دستگاههای ایندور می توان به دستگاههای مجهز به هدهای اپسون اشاره کرد.