دستگاه های چاپ پارچه ترنسفر

  • با استفاده از این دستگاه طرح دیجیتال خود را ابتدا با کیفیت بسیار بالا روی کاغذ سابلیمیشن چاپ زده، سپس در هیتر خود دستگاه طرح روی پارچه انتقال پیدا می کند.
  • با استفاده از این تکنولوژی دیگر لازم نیست که پس از چاپ طرح روی کاغذ آن را جدا کرده و با هیترپرس به پارچه انتقال دهید.
  • کارتان را با سرعت بیشتری انجام می دهید و برای هیترپرس های بزرگ فضا و انرژی الکتریکی زیادی مصرف نمی کنید.