آموزش کامل نرم افزار کنترل امپراطور جدید کونیکا

در این قسمت فایل آموزشی صوتی تصویری نرم افزار کنترل دستگاه قرار داده شده است که کلیه بخش های نرم افزار بطور کامل از نصب تا استفاده و تنظیمات اولیه در آن قرار داده شده است.