آموزش کامل نرم افزار کنترل128+

در این قسمت فایل آموزشی صوتی تصویری نرم افزار کنترل دستگاه قرار داده شده است که کلیه بخش های نرم افزار بطور کامل از نصب تا استفاده و تنظیمات اولیه در آن قرار داده شده است.