نگهداری هدهای اسپکترا

بسمه تعالي

تاريخ :25/12/92

                                                                                                                                                                  شماره :1347/87

موضوع : راهنماي نگهداري هدهاي اسپکترا در ايام نوروز

مديريت محترم

باسلام،

  گروه   SIGNATUR-A  پيشاپيش فرارسيدن نوروز باستاني 1393 را به جنابعالي وكليه همكارانتان تبريك وتهنيت عرض نموده وموفقيت روزافزون جنابعالي را ازخداوند متعال خواستاريم .

احتراماً باستحضارمي رساند با فرارسيدن تعطيلات نوروزي جهت مراقبت ونگهداري هدهاي سيكو درصورت عدم استفاده ازدستگاه دراين مدت مراحل ذیل را انجام دهید :

 شلنگ متصل به شیر شستشو از تانک کوچک جوهر بالای آن را جداكرده وبرروي آن درپوش قراردهيد درصورت نداشتن درپوش براي هرشلنگ ،كليه شلنگها را داخل يك كيسه پلاستيكي قرارداده ودركيسه را محكم ببنديد تا ازورود گرد وغباراحتمالي به داخل شلنگهاي جوهرجلوگيري شود، سپس توسط سرنگ براي هرهد حدود 40 تا 50 ميلي ليترسالونت از بالای شیر شستشو داخل آن تزريق نمائيد و پس ازآنكه كليه هدها با محلول سالونت شستشو داده شد ،  سيني نايت كاوررا بدون قراردادن پارچه غشاء مملو ازسالونت كرده و طوري روي كريج ببنديد كه مطمئن شويد سركليه هدها داخل سالونت مي باشد ، توجه نمائيد كه لازم نيست سيني  نايت كاور را محكم ببنديد .

متذكر مي شود بهتر است هرسه روز يكبارجهت سركشي به دستگاه مراجعه كرده و از وجود سالونت درسيني نايت كاور مطمئن شويد درصورت نياز سيني  را بازكرده ومجددا داخل آن سالونت اضافه نمائيد .

 پس ازپايان تعطيلات جهت راه اندازي مجدد دستگاه كافيست كه سيني نايت كاوررا بازكرده ويكبارديگر توسط سرنگ براي هر هد حدود 25 ميلي ليترسالونت  داخل آنها تزريق نمائيد سپس با دقت شلنگهاي جوهر را به شیر شستشو متصل كرده ودستگاه را روشن نمائيد وپس ازفعال كردن نرم افزاردستگاه كليه هدها را پرج نمائيد تا سالونت داخل هدها ونيز جوهربازگشته به تانك ثانويه به سرهدها هدايت شود وسپس اقدام به چاپ status   نموده و درصورت صحيح بودن آن اقدام به چاپ نمائيد .

متذكرمي شود اگر پس ازراه اندازي دستگاه ، هدها دچارمشكل بودند حتما با بخش فني شركت ساين رايانه ساينا تماس حاصل نمائيد وازهرگونه اقدام بدون هماهنگي بابخش فني جهت راه اندازي اكيدا خودداري نمائيد .

با تشكر

شركت ساين رايانه ساينا

بخش فني