نگهداری هدهای پروتون

بسمه تعالي

تاريخ :25/12/92

                                                                                                                                                                  شماره :1347/87

موضوع : راهنماي نگهداري هدهاي 382 در ايام نوروز

مديريت محترم  

با سلام،

   گروه   SIGNATURE-A پيشاپيش فرارسيدن نوروز باستاني 1393 را به جنابعالي وكليه همكارانتان تبريك وتهنيت عرض نموده وموفقيت روزافزون جنابعالي را ازخداوند متعال خواستاريم .

احتراماً باستحضارمي رساند با فرارسيدن تعطيلات نوروزي جهت مراقبت ونگهداري ازهدهاي پروتون (382)  درصورت عدم استفاده ازدستگاه دراين مدت مراحل ذیل را انجام دهید :

 ابتدا گپ شلنگهاي كوتاه هد را فقط شل نمائيد  ( لازم نیست گپ هاي مربوطه را كاملا بازكنيد ) تا جوهرهاي موجود درمسيرهد به داخل تانكهاي ثانويه بازگردد وسپس در شلنگهاي ورود جوهر به هد يك شكست ايجاد كرده و با دست آنرا محكم بگيريد حال گپ شلنگهاي كوتاه هد را بازكنيد وتوسط سرنگ براي هرهد حدود 40 تا 50 ميلي ليترسالونت داخل آن تزريق نمائيد . توجه كنيد كه اگرشلنگهاي ورود جوهررا محكم گرفته باشيد سالونت ازسرهدها خارج مي شود وبه سمت تانكهاي ثانويه نبايد برود . حال كليه شلنگهاي ورود جوهر را از هدها جدا نموده و بر روي هد درپوش بگذاريد و در پايان گپ هاي مربوط به شلنگهاي كوتاه هد را حتما ببنديد . در ضمن شلنگهاي جوهر را داخل يك كيسه پلاستيكي قرار داده و در كيسه را محكم ببنديد تا از ورود گرد و غبار احتمالي به داخل آنها جلوگيري شود.

پس ازشستشوي تمامي هدها سيني نايت كاوررا بدون قراردادن پارچه غشاء مملو ازسالونت كرده و طوري روي كريج ببنديد كه مطمئن شويد سركليه هدها داخل سالونت مي باشد ، توجه نمائيد كه لازم نيست سيني  نايت كاور را محكم ببنديد .

متذكرمي شود بهتراست هرسه روزيكبارجهت سركشي به دستگاه مراجعه كرده و از وجود سالونت برروي نايت كاور مطمئن شويد درصورت نياز مجددا سالونت اضافه نمائيد .

پس ازپايان تعطيلات جهت راه اندازي مجدد دستگاه كافيست كه كريج را آزاد كرده سپس يكبارديگرتوسط سرنگ براي هرهد حدود 30 ميلي ليترسالونت داخل آنها تزريق نمائيد ، دستگاه را روشن نمائيد ونرم افزاررا بازكنيد وهواگيري كليه هدها را به روش آموزش داده شده توسط كارشناسان فني شركت ساينا  انجام دهيد واقدام به چاپ status نموده ودرصورت صحيح بودن آن اقدام به چاپ نمائيد .

متذكرمي شود اگر پس ازراه اندازي دستگاه ، هدها دچارمشكل بودند حتما با بخش فني شركت ساين رايانه ساينا  تماس حاصل نمائيد و ازهرگونه اقدام بدون هماهنگي با بخش فني جهت راه اندازي اكيدا خودداري نمائيد .

با تشكر

شركت ساين رايانه ساينا

بخش فني