دستگاه حروف ساز چنلیوم

Mercury A-TP-S1

مدل

ورق گالوانیزه ، آلومینیوم ، فولاد

متریال مصرفی

130~20 mm

عرض متریال

0.6~1.0 mm

ضخامت متریال

20-120 mm

ارتفاع متریال

AC200V 2.2KW

منبع تغذیه

3 mm

فاصله خم از نقطه شروع

R7.5 mm

حداقل خم

0.6~0.8 Kg/cm2

کمپرسور هوا

1035*1738*2400 cm

اندازه

4.5 mm

حداقل فاصله بین زاویه

داخلی و خارجی

متناوب و اتوماتیک

روش تغذیه متریال

360KG

وزن