دستگاه چاپ فضای بسته ایندور

Mars-A

مدل

Epson

نوع هد

260 سانتیمتر

160 سانتیمتر

عرض چاپ

2pass – 64 متر مربع در ساعت ( 720 dpi*360)

3pass – 42 متر مربع در ساعت ( 1080 dpi*360)

4pass – 32 متر مربع در ساعت ( 720 dpi*720)

6pass – 22 متر مربع در ساعت ( 1080 dpi*720)

8pass – 16 متر مربع در ساعت ( 1440 dpi*720)

12pass – 8 متر مربع در ساعت ( 1080 dpi*720)

2pass – 32 متر مربع در ساعت ( 720 dpi*360)

3pass – 21 متر مربع در ساعت ( 1080 dpi*360)

4pass – 16 متر مربع در ساعت ( 720 dpi*720)

6pass – 11 متر مربع در ساعت ( 1080 dpi*720)

8pass – 8 متر مربع در ساعت ( 1440 dpi*720)

سرعت چاپ و رزولوشن

CMYK

CMYK , LC , Lm , Or , Gr

تعداد رنگ

360 dpi , 540 dpi , 720 dpi , 1440 dpi

رزولوشن

انواع کاغذ ، کاغذ دیواری ، بنر ، فلکس ، وینیل ، کنواس ، فیلم ، بک لایت و …

مدیا

USB2.0

رابط

220 ولت – 50 هرتز

برق

دما بین 15تا 35 درجه     –    رطوبت بین 40 تا 65 درصد

شرایط محیط

382x 820 x 148 cm

274 x 70 x 138 cm

ابعاد

500 kg

198 kg

وزن