رونمایی دستگاه جدید چنلیوم

>در تاریخ 93/2/9 دستگاه جدید چنلیوم شرکت ساین رایانه ساینا با مارک شابر رونمایی شد.
این مراسم با حضور جمعی از پیشکسوتان هنرمند تابلوساز و کارشناسان فنی شرکت برگزار گردید و در قالب کارگاه آموزشی نحوه کارکرد دستگاه و پرسش و پاسخ ادامه یافت.
در خاتمه و به عنوان جمع بندی رضایت فنی و عملکرد دستگاه از سوی ناظران و میهمانان ابراز گردید.DSC02829DSC02832DSC02836DSC02833
DSC02839