سوالات متداول

 اوتدور(outdoor) :

1- وقتی نرم افزار را باز می کنیم پیغام خطای Control Device don’t be drove می دهد؟

الف: از متصل بودن کابل usb به کامپیوتر و main board  دستگاه چاپ اطمینان حاصل فرمائید( هنگام نصب کابل usb توجه داشته باشید که هم دستگاه چاپ و هم کامپیوتر حتما خاموش باشند)

ب: Driver دستگاه بر روی Windowsرا نصب نمائید

ج: توجه داشته باشید که هر دو کلیدهای توقف اضطراری (Emergancy stop ) در یک وضعیت باشند.

2- دستگاه، چاپ را از اندازه ای که به مارجین می دهیم شروع نمی کند؟

در نرم افزار کنترل دستگاه، در قسمت option  و در قسمت material information b، گزینه اول به نام Distance to home یا Distance to zero میباشد که اگر اندازه محل شروع چاپ از اندازه مرجینی که ما به نرم افزار داده ایم بیشتر باشد، باید به مقدار اختلاف این دو، از عدد Distance to zero کم کنیم و اگر کمتر باشد باید مقدار اختلاف این دو را به عدد Distance to zero  بیافزاییم. ( مقیاس بر حسب میلی متر می باشد )

3- در هنگام چاپ، در نقطه تلاقی هر pass، خطوط تیره مشاهده می گردد ( بندینگ دستگاه را چگونه تنظیم کنیم ؟ )

در نرم افزار کنترل دستگاه و در قسمت maintenance ، در صفحه calibration جدولی با نام step size وجود دارد که تعداد pass ها را به همراه اعدادشان می توان مشاهده نمود. ابتدا pass  مورد نظر که چاپ با آن pass  انجام می شود را انتخاب کرده و به میزان مورد نظر از عدد آن کم کنید تا به چاپ دلخواه برسید.

بعد از هر بار تغییر عدد pass  برای تائید باید حتما apply  را کلیک کنید. توجه داشته باشید که بندینگ را در حین انجام چاپ بدون توقف چاپ می توان تنظیم نمود.

4- در هنگام چاپ، در نقطه تلاقی هر pass، خطوط سفید مشاهده می گردد( Overlab  را چگونه تنظیم کنیم ؟)

در نرم افزار کنترل دستگاه و در قسمت maintenance، در صفحه calibration  جدولی با نام  step size وجود دارد که تعداد

Pass ها را به همراه اعدادشان می توان مشاهده نمود. ابتدا pass مورد نظر که چاپ با آن pass انجام می شود را انتخاب کرده و به

میزان مورد نظر به عدد آن بیافزایید تا به چاپ دلخواه برسید. بعد از هر بار تغییر عدد pass  برای تایید باید حتما گزینه apply  را

کلیک کنید.

توجه داشته باشید که Overlab را می توان در حین انجام چاپ بدون توقف چاپ تنظیم نمود.

5- آیا می شود از یک فابل ریپ شده چندین بار بصورت اتوماتیک چاپ گرفت ؟

بله، در نرم افزار کنترل دستگاه، ابتدا بر روی فایل ریپ شده دوبار کلیک کنید تا صفحه properties باز شود.

پس با انتخاب گزینه multi copy، جدول مربوط به تنظیمات کپی فایل فعال می شود، گزینه xcnt مربئط به تعداد کپی مورد نظر در

عرض مدیا میباشد. گزینه ycnt مربوط به کپی مورد نظر طول مدیا میباشد. گزینه xdis مربوط به فاصله بین کپی های چیده شده

در عرض مدیا میباشد و گزینه ydis مربوط به فاصله بین کپی های چیده شده در طول مدیا میباشد. به طور مثال: اگر یک فایل با

سایز 200 x 100 cm و بطور عمودی داشته باشیم و می خواهیم از آن به تعداد 15 عدد چاپ کنیم و مدیای مورد نظر نیز با عرض

3/20 باشد، می توانیم عدد گزینه xcnt را بر روی 3 قرار دهیم تا 3 عدد کپی 100cm در عرض مدیا که 320cm است قرار

گیرد. همچنین عدد 5 را به گزینه ycnt می دهیم تا 5 عدد از طول 200cm چاپ در طول مدیا قرار گیرد و بدین صورت 15عدد

کپی از فایل تهیه خواهد شد.

6- نرم افزار پیغام Printing image is longer than machin length می دهد ؟

الف: توجه داشته باشید که عرض چاپی دستگاه 320cm و یا 500cm میباشد. لذا اگر اندازه فایل مورد نظر بیشتر از این مقدار

باشد، نرم افزار پیغام فوق را نمایش خواهد داد.

ب: توجه داشته باشید که برای چاپ مقدار اندازه فایل مورد نظر شما با مقدار مارجینی که به نرم افزار می دهید جمع می شود.

لذا اگر مجموع اندازه فایل چاپی و مارجین که به نرم افزار داده اید، از عرض چاپی دستگاه ( 320cm یا 500cm ) بیشتر شود،

نرم افزار پیغام فوق را نمایش  خواهد داد. بطور مثال: در صورتیکه فایل چاپی شما 300cm x 300cm باشد، مقدار عدد مارجین

نباید از 20cm تجاوز کند، چرا که مجموع آنها بیشتر از 320cm خواهد شد در غیر این صورت دستگاه پیغام فوق را نمایش خواهد

داد.

7-  نرم افزار پیغام Emergancy bottun detected می دهد ؟

در گوشه چپ و راست دستگاه چاپ، دو کلید توقف اضطراری وجود دارد ( Emergancy stop )

توجه داشته باشید که هنگام باز کردن نرم افزار هد دو کلید باید در یک وضعیت ( پایین و بالا ) باشند. در غیر این صورت نرم افزار

پیغام فوق را نمایش خواهد داد.